VELP RESPIROMETRIC Sensors

VELP RESPIROMETRIC Sensors Để lại bình luận

Xác định BMP với VELP RESPIROMETRIC Sensors

VELP đã phát triển giải pháp sáng tạo để phân tích Tiềm năng mêtan sinh hóa trong các nền khác nhau. Hệ thống cảm biến RESPIROMETRIC Maxi được thiết kế để hỗ trợ các nghiên cứu hô hấp kỵ khí để xác định Tiềm năng mêtan sinh hóa (BMP) của sinh khối.

Phân tích trong phòng thí nghiệm yêu cầu thiết lập các chai trong điều kiện yếm khí. Người ta thường xuyên đo thể tích khí metan sinh ra. Ngành công nghiệp khí sinh học cần phân tích này, để đánh giá tiềm năng của lĩnh vực chất thải và xác định đặc điểm đầu vào của nhà máy khí sinh học.

Hệ thống cảm biến RESPIROMETRIC Maxi bao gồm các chai thủy tinh có thể tích làm việc là 1 lít, hoàn chỉnh với van, đồng hồ đo lưu lượng và hệ thống đo áp suất để định lượng khí sinh học được tạo ra. Thử nghiệm được thực hiện trong điều kiện nhiệt độ không đổi, được đảm bảo bằng hệ thống ổn nhiệt ở 35-37 ± 0,5 ° C, giống như Dòng tủ ủ BOD FOC Connect của chúng tôi và khuấy dung dịch liên tục, được đảm bảo bởi đế khuấy.VELP RESPIROMETRIC Sensors

Cách thực hiện phân tích BMP với các giải pháp VELP RESPIROMETRIC Sensors

Sau khi bắt đầu thử nghiệm, khi quá trình phân hủy tiếp tục, khí sinh học sẽ được tạo ra trong chai có thể được định lượng về áp suất tạo ra. CO2 tạo ra được hấp thụ bởi Alkaly (KOH) do đó áp suất quá áp chỉ phụ thuộc vào khí mêtan sinh ra (CH4). RESPIROSoft ™, giải pháp VELP độc đáo đảm bảo theo dõi liên tục nhiều phân tích từ một phần mềm độc quyền trực quan và có thể cung cấp giá trị BMP trực tiếp.

Không có thời hạn cố định, nói chung, thử nghiệm BMP kéo dài khoảng 30 ngày nhưng có thể kéo dài nếu sự xuống cấp của chất nền đặc biệt chậm. Có một nguyên tắc chung: chúng ta có thể chấp nhận kết thúc phân tích khi lượng khí mê-tan sản xuất hàng ngày trong 3 ngày liên tiếp nhỏ hơn 1% tổng lượng khí mê-tan được sản xuất cộng dồn cho đến ngày đó.

Tất cả các thử nghiệm được thực hiện theo UNI UNI / TS 11703.

Hệ thống cảm biến VELP RESPIROMETRIC Sensors – BMP

Hệ thống cảm biến RESPIROMETRIC Maxi BMP sẵn sàng sử dụng với tất cả các phụ kiện và bộ phận cần thiết để thực hiện phân tích BMP:

  • Cảm biến RESPIROMETRIC với Chai và Thanh khuấy (x6)
  • Trạm khuấy Maxi 6
  • DataBoxTM
  • VELP DataBoxTM cũng được bao gồm trong Hệ thống cùng với Phần mềm RESPIROSoftTM và cho phép truyền dữ liệu không dây từ Cảm biến RESPIROMETRIC đến PC, cho phép theo dõi đường cong phân tích theo thời gian thực.VELP RESPIROMETRIC Sensors
83 / 100 SEO Score

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *