KIỂM TRA KẾT CẤU THỊT GÀ CHÍN

KIỂM TRA KẾT CẤU THỊT GÀ CHÍN

Kết cấu thịt gà chín thường được liên kết với độ cứng và cấu trúc của thịt. Có một số yếu tố sẽ ảnh hưởng đến độ cứng và cấu trúc của thịt bao gồm khả năng giữ nước (WHC), tình trạng nghiêm ngặt của thịt, mỡ bi, hàm lượng mô liên kết và kích thước bó cơ.

Xem Thêm
Để lại bình luận