KIỂM TRA ĐỘ BỀN RAFT STRENGTH

KIỂM TRA ĐỘ BỀN RAFT STRENGTH

Độ bền Raft Strength của LG được đánh giá bằng cách định lượng trực tiếp 10 mL sản phẩm lỏng (liều lượng tối thiểu). Độ bền Raft Strength của GDP được đánh giá sau khi nghiền hạt thành bột có thể lọt qua sàng 1000 μm sau đó khuấy trong 10 mL nước khử ion (37 °C) cho đến khi thành một hỗn hợp đồng nhất. Sau đó, thử nghiệm độ bền Raft Strength được thực hiện trên 10 mL dung dịch đồng nhất của GDP.

Xem Thêm
Để lại bình luận
PHÂN TÍCH CẤU TRÚC THẬT DỄ VỚI CTX

PHÂN TÍCH CẤU TRÚC THẬT DỄ VỚI CTX

AMETEK Brookfield rất vui mừng được giới thiệu Máy phân tích kết cấu CTX tiên tiến mới của chúng tôi để thử nghiệm nén và kéo căng, kéo đứt của vật liệu. Nó mang đến một khía cạnh mới thú vị của thử nghiệm nhanh chóng, hiệu quả cho các phòng thí nghiệm bận rộn cần cải thiện năng suất trong khi duy trì chất lượng. CTX mở rộng ứng dụng của chúng tôi trong thiết bị phân tích kết cấu đa ngành, như thực phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm, vật liệu …

Xem Thêm
Để lại bình luận
KIỂM TRA KẾT CẤU THỊT GÀ CHÍN

KIỂM TRA KẾT CẤU THỊT GÀ CHÍN

Kết cấu thịt gà chín thường được liên kết với độ cứng và cấu trúc của thịt. Có một số yếu tố sẽ ảnh hưởng đến độ cứng và cấu trúc của thịt bao gồm khả năng giữ nước (WHC), tình trạng nghiêm ngặt của thịt, mỡ bi, hàm lượng mô liên kết và kích thước bó cơ.

Xem Thêm
Để lại bình luận