ĐO ONLINE ĐỘ NHỚT MỰC IN

ĐO ONLINE ĐỘ NHỚT MỰC IN

Thiết bị đo online độ nhớt mực in FAST-101 / MXTS là một công cụ đa năng tuyệt vời cho khách hàng đang tìm kiếm thiết bị kiểm soát độ nhớt trực tuyến (tức là duy trì độ nhớt của sản phẩm) trong quá trình của họ nhiều hơn việc đo lường một số chính xác (ví dụ: 23,5 cP).

Xem Thêm
Để lại bình luận