ĐO TỶ TRỌNG KHỐI CỦA BỘT

ĐO TỶ TRỌNG KHỐI CỦA BỘT

Máy xác định tỷ trọng khối PFT BROOKFIELD của bột loại bỏ các vấn đề về dòng chảy với kiểm tra Chức năng dòng chảy; một phương pháp khoa học đã được chứng minh được sử dụng để phân tích hành vi dòng chảy bột. ASTM D6128 mô tả quy trình thử nghiệm Chức năng dòng chảy, bao gồm các mẫu bột nén và cắt trong một phễu cắt hình khuyên xác định, sử dụng một phương pháp xác định rõ ràng.

Xem Thêm
Để lại bình luận